Data nabycia: 29 czerwiec 2019

Cena: 0,00 zł.

Poprzedni właściciel: -

Data wydania: -

Komentarz: Reklama tarasu widokowego w PKiN. Na rewersie reklama 5. Biegu im. Stanisława Tyma.

 

Powrót