Rok 1955

31 stycznia 1955 r. Prezes Rady Ministrów, Józef Cyrankiewicz, powołał Stanisława Barszczewskiego na stanowisko Dyrektora Zarządu pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina. 
Przed oficjalnym otwarciem gmach zwiedziło kilku dostojników - min. premier ZSRR Nikita Chruszczow, premier Indii Jawaharlal Nehru wraz z córką Indirą Ghandi i inni. W maju do Pałacu wprowadzili się pierwsi użytkownicy. Na mocy uchwały Prezydium Rządu z 1954 r. Zarząd Pałacu Kultury i Nauki stał się gospodarzem obiektu, wprowadzając użytkowników "z przydziału" Urzędu Rady Ministrów. Pierwszymi były Teatr Domu Wojska Polskiego, Teatr Kukiełkowy "Lalka" oraz Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej. 
21 lipca nastąpiło przekazanie Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina społeczeństwu polskiemu. Z tej okazji udekorowano licznymi orderami radzieckich i polskich budowniczych Pałacu. 
22 lipca, w rocznicę Manifestu PKWN, w Sali Kongresowej odbyła się uroczysta akademia. Uczestniczyły w niej delegacje rządowe dziesięciu państw satelickich i samego ZSRR. Widownię wypełniła 3 tysięczna rzesza "ludu pracującego" stolicy. W tym dniu Pałac po raz pierwszy udostępniono do zwiedzania, zwiedziło go wtedy 20 tys. osób.

W lipcu rozpoczęli swoją działalność kolejni użytkownicy m in. Polska Akademia Nauk, Instytut nauk Społecznych i Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu i Leninizmu. 
4 sierpnia przed Pałacem odbył się festyn przyjaźni z udziałem młodzieży 27 krajów i młodzieży stolicy.

8 grudnia nad Warszawą rozszalała się burza. W iglicę Pałacu uderzył piorun. Przetestowana na gorąco instalacja odgromowa zdała egzamin. 
17 grudnia Pałac obchodził mały jubileusz. Progi przestąpił półmilionowy gość.
31 grudnia odbył się wielki koncert sylwestrowy z udziałem artystów scen warszawskich: Adolfa Dymszy, Ludwika Sempolińskiego i Tadeusza Fijewskiego.


Rok 1956

W styczniu na XXVII piętrze rozpoczęto montaż telewizyjnej aparatury nadawczej.
Jednocześnie z wydarzeniami o charakterze stricte politycznym i propagandowym, w roku 1956 rozpoczęła się seria wydarzeń i imprez, które Pałac Kultury sytuowały jako miejsce swoistej koncesjonowanej „wolności” artystycznych wypowiedzi.
30 kwietnia na V i XXVII Pietrze zakończono prace montażowe stałej stacji telewizyjnej. Zainstalowanie stacji pozwoliło na zwiększenie zasięgu odbioru programu z 30 km do 100 km, co skwapliwie wykorzystano, aby przeprowadzić bezpośrednią transmisję akademii 1 – wszo majowej, odbywającej się w Sali Kongresowej.
Ważnym wydarzeniem nie tylko dla Pałacu, ale dla całego kraju był 27 października, kiedy to na Placu Defilad odbył się wielki wiec ludności Warszawy, na którym Władysław Gomułka – I Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR uzyskał ogromne spontaniczne poparcie dla tzw. „odwilży”, jak nazywano odstąpienie od stalinowskiej represji.

17 listopada Prezydium Rządu podjęło Uchwałę Nr 731/56 na mocy której Zarząd Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina przekazany zostaje z pod „opieki” Urzędu Rady Ministrów w gestię Prezydium Rady Narodowej miasta Warszawy. Od tej chwili z oficjalnych dokumentów znika nazwisko patrona Pałacu – Józefa Stalina.
W salach marmurowych Pałacu odbył się wielki bal sylwestrowy, który od tej chwili przejął tradycje balów w Politechnice Warszawskiej.


Rok 1957

W styczniu Sala Kongresowa gościła francuskiego aktora Yves Montanda. W dawnym „Hallu Dyplomatów”, na zapleczu Sali Kongresowej odbyło się otwarcie siedziby Pen – Clubu Polskiego.
16 lutego w salach redutowych, Zarząd Pałacu zorganizował wielki bal karnawałowy, w którym wzięło udział 2 000 osób. Odbyły się też wybory „Miss Pałacu na 1957 r.”
19 września nad sceną Sali Kongresowej została zawieszona kurtyna z włókien szklanych. Była to – jak podawała prasa – pierwsza ognioodporna kurtyna w Europie.
7 listopada na XVII piętro Pałacu wprowadziła się redakcja „Kobiety i życia” oraz „Filipinki”.


Rok 1958

W lutym w Sali Kongresowej odbył się pierwszy koncert muzyki popularnej. W ten sposób zainaugurowano cykl koncertów pod nazwą „Warszawskie Koncerty”.
W Sali Kongresowej odbyły się wybory „Miss Warszawy – 1958 r.”. Do konkursu stanęło siedemnaście warszawianek spośród których wybrano 18 – letnią tancerkę z baletu Operetki Warszawskiej – Zuzannę Cembrowską.
31 maja w salach pałacowych premier Józef Cyrankiewicz uroczyście otworzył III Międzynarodowe Targi Książki. Wystawionych zostało 30 tys. książek z 20 państw. Były to pierwsze targi książek w Pałacu.
W sierpniu do obiegu pocztowego w Związku Radzieckim weszła seria znaczków pocztowych, na jednym z nich widniała sylwetka Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
24 września w Pałacu wystąpił Jan Kiepura, znany na całym świecie polski śpiewak, mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych.

14 października skoczył z XXX piętra Pałacu mężczyzna. Był to pierwszy skok samobójczy z Tarasu Widokowego.
Stołeczna prasa podsumowała 3-letnią działalność Pałacu Kultury i Nauki. Pałac odwiedziło 20 milionów osób. Sprzedano 12 milionów biletów do kin i teatrów. Dźwigi pałacowe przejechały 500 tys. kilometrów. Na XXX kondygnację wjechało 1.258.000 osób. W Pałacu znalazło siedzibę 38 instytucji , w których ogółem pracowało i uczyło się 23 tys. ludzi. W lecie, w ciągu jednego dnia przebywało w Pałacu średnio 40 tys. osób.
Pałac już drugi rok był samowystarczalny pod względem finansowym.


Rok 1959

15 stycznia w tzw. „Okrąglaku”, otwarta została wystawa plakatu przeciwalkoholowego.
19 marca w Sali Kongresowej zakończył swoje 9 – dniowe obrady III Zjazd PZPR. Był to pierwszy zjazd partii, który odbył się w Pałacu Kultury.
W marcu Sala Kongresowa gościła pisarza Melchiora Wańkowicza.
Prezydium rady Narodowej w grudniu 1958 r. podjęło uchwałę, na mocy której Zarząd Pałacu z dniem 6 kwietnia przejął wszystkie obiekty parku Łazienkowskiego w administrację i użytkowanie. Łazienki pozostały w administracji Zarządu Pałacu do 1964 r. włącznie.
20 lipca w Teatrze Klasycznym, w godzinach popołudniowych, na scenę i widownię spłynęły strugi wody zalewając teatr. Okazało się, że z powodu upałów uruchomiły się automatycznie urządzenia przeciwpożarowe.
W październiku odbyła się akademia z okazji XV rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa.
31 grudnia odbyła się centralna zabawa sylwestrowa zorganizowana przez radę Zakładową przy Zarządzie Pałacu Kultury i Nauki. Tej nocy sylwestrowej odbyło się 8 balów, w których uczestniczyło 4 tys. warszawiaków.

 

Powrót